Հողերի աշխարհագրություն

Վահագն Մուրադյան
Մեթոդական ուղեցույցում ներկայացված են «Հողերի աշխարհագրություն» դասընթացի դաշտային պրակտիկայի կազմակերպման մեթոդական որոշ ցուցումներ և մոտեցումներ, ինչպես նաև դասընթացի և դաշտային պրակտիկայի աշխատանքային ծրագրերը: Ուղեցույցը կարող է օգտակար լինել «Հողերի աշխարհագրություն» առարկայի դաշտային պրակտիկայի ղեկավարների և ուսանողների համար: