ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ > Հոգեբանության կարգավիճակը. հումանիտար, բնագիտական, թե՝ սոցիալական

Հոգեբանության կարգավիճակը. հումանիտար, բնագիտական, թե՝ սոցիալական

ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՆՅՈՒԹԵՐ