Հին Հունաստանի պատմություն

Խմբագրությամբ Վ. Ի. Ավդիևի, Ա. Գ. Բոկշչանինի և Ն.Ն. Պիկուսի