ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ > ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ > ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ > Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական զարգացումները և մարդկային կապիտալի վերարտադրության հիմնախնդիրները անկախության տարիներին

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական զարգացումները և մարդկային կապիտալի վերարտադրության հիմնախնդիրները անկախության տարիներին

Գրիշա Ղարիբյան, Ալվարդ Խառատյան, Ռազմիկ Իսահակյան
Գիրքը ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետությունում մարդկային կապիտալի զարգացման հիմնական դրսևորումների և առանձնահատկությունների հետազոտությունը: Հայաստանում շուկայական տնտեսության կայացման մեծ դժվարությունների և բաց թողած ճակատագրական սխալների վերլուծության համատեքստում բացահայտվել են ՀՀ մարդկային կապիտալի կորուստները, դրանց պատճառները, հաղթահարման ուղիները և առաջիկա զարգացման հիմնախնդիրները: