ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > Ցանկ > Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգիրք

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգիրք

Ընդունված է 2004 թվականի նոյեմբերի 9-ին