ՀՀ աշխատաշուկան. իրավիճակը և միտումները

Անահիտ Համբարձումյան
Աշխատությունում քննարկվում և վերլուծվում է ՀՀ տնտեսության զարգացման ներկայիս փուլում աշխատաշուկայի իրավիճակը, և դրա հիման վրա ուրվագծվում են միտումները: Գիրքը կարող է օգտակար լինել աշխատանքի տնտեսագիտությունն ուսումնասիրողների և ուսանողների համար: