ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱ ԵՎ ԺՈՒՌՆԱԼԻՍՏԻԿԱ > Հեռուստատեսային հաղորդակցության արդյունավետությունը

Հեռուստատեսային հաղորդակցության արդյունավետությունը

Վանիկ Հակոբյան
Էկրանային ստեղծագործության արդյունավետությունը եղել և շարունակում է մնալ հեռուստատեսային հեղինակների գլխավոր մարտահրավերներից մեկը: Գրքույկում հաղորդակցության տեսության, հաղորդակցության հոգեμանության և կինոյի տեսության դիրքերից քննվում են հեռուստատեսային արտադրանքի արդյունավետության վրա ազդող գործոնները և դրան հասնելու ճանապարհները: Նախատեսված է ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի ուսանողների, գործող հեռուստալրագրողների և հեռուստատեսային այլ մասնագետների համար: