ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ > ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ > Հայրենիք-Սփյուռք հարաբերությունները. 1918 թվականից մինչև մեր օրերը

Հայրենիք-Սփյուռք հարաբերությունները. 1918 թվականից մինչև մեր օրերը

Արման Եղիազարյան, Մանե Անանյան, Արա Հովհաննիսյան, Էդգար Հովհաննիսյան, Մելիք Հովսեփյան, Հրածին Վարդանյան
Աշխատությունը նվիրված է Հայրենիք-Սփյուռք հարաբերությունների հիմնական իրողություններին` 1918 թվականից մինչև մեր օրերը: Հասցեագրված է սփյուռքագետներին, պատմաբաններին, ինչպես նաև հիմնահարցով հետաքրքրվող ընթերցողներին: