ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > Ցանկ > Հայցի ապահովումը քաղաքացիական դատավարությունում (դասախոսություն)

Հայցի ապահովումը քաղաքացիական դատավարությունում (դասախոսություն)

Սերգեյ Մեղրյան
Դասախոսության տեքստի շրջանակում լուսաբանվում է քաղաքացիական դա- տավարության օրենսդրությամբ նախատեսված հայցի ապահովման ինստիտուտը։ Սույն հրատարակությունը կարող է օգտակար լինել իրավաբանական բուհերի և ֆակուլտետների ուսանողների, ասպիրանտների, դասախոսների, փաստաբան- ների, դատավորների և դատական ծառայողների, ինչպես նաև քաղաքացիական դատավարության հիմնախնդիրներով հետաքրքրվող այլ անձանց համար։