ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ > ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ > Հայոց պատմություն (հցուսված ընդհանուր պատմության հետ)

Հայոց պատմություն (հցուսված ընդհանուր պատմության հետ)

Աճառյան Հ.
Մեծանուն հայագետ Հրաչյա Աճառյանի անտիպ աշխատություններից է: Գրքում շարադրված են հայ ժողովրդի պատմության հիմնական իրադարձությունները` հնագույն շրջաններից մինչև 20-րդ դարի սկզբները: Զուգահեռ տրված են նաև համաշխարհային պատմության դեպքերը, որոնք այս կամ այն կերպ առնչվել են հայ ժողովրդի պատմությանը: Գիրքը գրված է պարզ, հանրամատչելի լեզվով, որն ընդհանրապես բնորոշ էր Աճառյանին, և կարող է մեծ հետաքրքրություն ներկայացնել ընթերցող լայն շրջանների համար: