ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ԼԵԶՈՒ ԵՎ ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ > ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒ > Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի հիմունքների գործնական աշխատանքների ձեռնարկ

Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի հիմունքների գործնական աշխատանքների ձեռնարկ

Զ. Խ. Աղաջանյան
Գործնական աշխատանքների այս ձեռնարկը նախատեսված է բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ուսանողների համար: Ընդգրկում է հայոց լեզվի բուհական դասընթացի բոլոր բաժիններին վերաբերող առաջադրանքներ, հավելված է տեքստաոճական վարժությունների շարքով: Նպատակաուղղված է գրավոր և բանավոր խոսքի մշակմանն ու կատարելագործմանը: