Հայոց ինքնության հիմնահարցեր

Սեյրան Զաքարյան
Մենագրությունը նվիրված է հայոց ինքնության պատմական հարա- ցույցների կառուցարկման առանձին դրվագների, ազգային ինքնության էպիկական դրսևորումների, պատմական իրադարձություններում հայոց մտակեցվածքի ու վարքաձևերի յուրահատկությունների, ազգային արժեք- ների հանդեպ վերաբերմունքի ձևերի, հայոց ինքնության վերաբերյալ առանձին մտածողների հայացքների ու նրանց առաջադրած նախագծերի վերլուծությանը։ Նախատեսված է հայոց պատմությամբ, մշակույթով ու ինքնության հարցերով հետաքրքրվողների համար։