ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > Ցանկ > Հայաստանի Հանրապետության Քաղաքացիական իրավունք. Երրորդ մաս

Հայաստանի Հանրապետության Քաղաքացիական իրավունք. Երրորդ մաս

Գ. Հ. Ղարախանյան, Գ. Հ. Բեքմեզյան, Տ. Կ. Բարսեղյան, Ա. Ա. Հովհաննիսյան, Ա. Մ. Հայկյանց
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք բուհական դասընթացի ուսումնական ծրագրին համապատասխան դասագրքի երրորդ մասն ընդգրկում է «Արտապայմանագրային պարտավորություններ», «Մտավոր սեփականության իրավունք», «Ժառանգման իրավունք» և «Միջազգային մասնավոր իրավունք» բաժինները: Դասագիրքը գրված է ՀՀ-ում առ 1-ը դեկտեմբերի 2010 թ. գործող օրենսդրության հիման վրա: