Հայաստանի բաժանումը 1920 թվականին

Լենդրուշ Խուրշուդյան
Հեղինակը ներկայացնում է 1920 թ. աշխարհաքաղաքական բարդ իրավիճակը, ուրվագծում քաղաքական զարգացումների միտումները և այդ համապատկերի վրա շարադրում Հայաստանի առաջին Հանրապետության կործանման գործընթացը: Մենագրության մեջ օգտագործված և համադրված են հայկական, ռուսական և թուրքական աղբյուրներ, որոնց մի մասն առաջին անգամ է դրվում գիտական շրջանառության մեջ: Նախատեսվում է մասնագետների, ուսանողության և ընթերցող լայն շրջանակների համար: