ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ > ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ > Հայաստանի Երրորդ Հանրապետության Պատմություն

Հայաստանի Երրորդ Հանրապետության Պատմություն

Էդիկ Մինասյան
Մենագրությունում քննարկվում է Հայաստանում անկախ պետականության հաստատաման և ամրապնդման գործընթացը, սոցիալ-տնտեսական վերափոխումների և հասարակական -քաղաքական կյանքի, արտաքին քաղաքականության երկու տասնամյակից ավելի ամբողջական պատմությունը:Արխիվային փաստերի և վիճակագրական տվյալների հիման վրա կատարված է պատմաքննական վերլուծություն: Առաջին անգամ փորձ է արվում գիտականորեն ներկայացնել հայկական երկու անկախ հանրապետությունների՝ Հայաստանի Երրորդ Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հասարակական-քաղաքական և սոցիալ-տնտեսական ոլորտի ձեռքբերումները, բացթողումներն ու թերությունները: Նախատեսված է Հայաստանի նորագույն պատմության, մասնավորապես, Հայաստանի Հանրապետության ու Արցախի ազատագրական պայքարի հարցերով զբաղվող մասնագետների, միջազգայնագետների, ուսանողների և ընթերցող լայն հանրության համար: