Հայ նորագույն գրականություն. Սփյուռքահայ գրականություն

Վ. Գաբրիելյան