Հայ մանկավարժության պատմություն

Սիմոնյան Ցոլակ
Աշխատանքը նվիրված է հայ դպրոցի և մանկավարժական մտքի պատմությանը հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը: Գրքում տրված են դպրոցի ձևավորման պատմական զարգացման օրինաչափությունները, ինչպես և լուսավորության բնագավառի ականավոր գործիչների գործունեությունն և նրանց դերը մանկավարժական մտքի պատմության զարգացման գործում: