Հայ Բագրատունիների տերությունը (885-908թթ.)

Եղիազարյան Ա. Ս.