ՀԱՅ ՊՈԼԻՍ

Գրականութեան և արուեստի թանգարանի հրատ.