ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ > Հավանականություն և կիրառական վիճակագրություն

Հավանականություն և կիրառական վիճակագրություն

Ե. Հարությունյան, Տ. Ղազանչյան, Ն. Մեսրոպյան, Դ. Ասատրյան, Մ. Հարությունյան, Մ. Սահակյան, Հ. Շահումյան
Դասագիրքը նվիրված է հավանականության տեսության և մաթեմատիկական վիճակագրության հիմունքների շարադրմանը` առավելապես նկատի ունենալով տնտեսագիտական կիրառությունները: Պարունակում է հիմնական և հատուկ դասընթացների նյութեր բուհերի ուսանողների, ինչպես նաև մագիստրատուրայում ու ասպիրանտուրայում սովորողների համար: