ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ > ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ > Հաշվարկելիության բարդության տեսության հիմնադրույթները

Հաշվարկելիության բարդության տեսության հիմնադրույթները

Անահիտ Չուբարյան, Հռիփսիմե Մովսեսյան, Սերգեյ Սայադյան
Սույն ձեռնարկը պատրաստված է մագիստրոսների համար պրոֆեսոր Ա. Չուբարյանի կողմից կարդացվող համապատասխան դասընթացի հիման վրա: Դասախոսությունների գրառումները, լրացումները, խմբագրումը կատարել են Հ. Մովսեսյանը և Ս. Սայադյանը: