Հաշվապահական հաշվառում

Ե. Պ. Կոզլովա, Ն. Վ. Պարաշուտին, Տ. Ն. Բաբչենկո, Ե. Ն. Գալանինա