Հաշվապահական հաշվառման հիմունքներ

Էմիլիա Առաքելյան