ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ > Հանրահաշիվ: Խմբեր, օղակներ, դաշտեր

Հանրահաշիվ: Խմբեր, օղակներ, դաշտեր

Արա Ալեքսանյան
Դասագիրքն ամփոփում է վերջին տասնամյակում հեղինակի կողմից ԵՊՀ Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետում կարդացվող դասախոսությունները: Ֆակուլտետի ուսումնական պլանով հաստատված <<Հանրահաշիվ>> առարկայի ծրագիրը հիմնված է հեղինակի այս և <<Գծային հանրահաշիվ>> դասագրքերում ներառված նյութի վրա: