ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > Ցանկ > Արտասահմանյան երկրների հակակոռուպցիոն քաղաքականության համեմատական վերլուծություն

Արտասահմանյան երկրների հակակոռուպցիոն քաղաքականության համեմատական վերլուծություն

Արամ Մանուկյան
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնելու արտասահմանյան երկրների հակակոռուպցիոն քաղաքականության հիմնական սկզբունքների և փորձի հետ, նրանց մոտ զարգացնելու ժամանակակից հակակոռուպցիոն գործընթացների ինքնուրույն ուսումնասիրության կարողություններ և հմտություններ: Ձեռնարկը նախատեսված է բուհերի քաղաքագիտության բաժինների ուսանողների համար: Կարող է օգտակար լինել նաև հումանիտար այլ ֆակուլտետների ուսանողների, մասնավորապես միջազգայնագետների, իրավաբանների, սոցիոլոգների, պատմաբանների և քաղաքագիտությամբ հետաքրքրվող ընթերցասերների համար: