Համաշխարհային էկոնոմիկա և միջազգային տնտեսական հարաբերություններ

Ա.Մ. Հովակիմյան
Ձեռնարկում լուսաբանվում են համաշխարհային տնտեսության տնտեսական գործընթացները, ուսումնասիրվում` միջպետական տնտեսական գործունեության բոլոր ձևերը, ոլորտները, համակողմանի բնութագրվում` միջազգային առևտրային, գնային, ծառայությունների, գիտատեխնիկական նվաճումների, գլոբալացման, միջազգային ֆինանսական հարաբերությունների և մյուս գործընթացները, ինչպես նաև ՀՀ տնտեսության բոլոր ոլորտները: Գիրքը նախատեսված է տնտեսագիտական մասնագիտություններ ուսումնասիրողների, ասպիրանտների, ձեռնարկատիրությամբ զբաղվողների և տարբեր ոլորտներում աշխատողների համար: