ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ «ԳՈՐԾԱՐԱՆԸ» ՄԵԹՈԴ, ՏԵՔՍՏ, ԸՆԹԵՐՑՈՂ, ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՂ (Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ)

ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ «ԳՈՐԾԱՐԱՆԸ» ՄԵԹՈԴ, ՏԵՔՍՏ, ԸՆԹԵՐՑՈՂ, ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՂ (Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ)

ՏԻԳՐԱՆ ՍԻՄՅԱՆ
Ուսումնական ձեռնարկում համառոտ ներկայացվում է նշանագիտությունն իբրև գիտություն և մեթոդ, նկարագրվում են ոչ միայն Չարլզ Պիրսի, Յուրի Լոտմանի, Պիեռ Բուրդյոյի հայեցակարգերն ու խոսույթի տեսությունները, այլև Ռոման Յակոբսոնի, Հարոլդ Լասսվելի հաղորդակցական կաղապար-ները և դրանց կիրառությունը: Նախատեսված է գրականության պատմաբանների ու տե-սաբանների, հաղորդակցության տեսության մեջ և հումանիտար գիտություններում մասնագիտացող ուսանողների համար: