ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > Ցանկ > Գիտական հետազոտության մեթոդաբանական առանձնահատկությունները

Գիտական հետազոտության մեթոդաբանական առանձնահատկությունները

Ալբերտ Ղազարյան
Աշխատությունում դիտարկված են գիտական հետազոտության գործընթացը, նրա կառուցվածքը և ձևերը: Առանձնապես ուշադրություն է դարձվել բնագիտական և պատմական գիտելիքների փոխհարաբերության մեթոդաբանական հարցերին: Նախատեսված է ուսանողների, մագիստրանտների, ասպիրանտների և բոլոր նրանց համար, ովքեր հետաքրքրվում են ժամանակակից «Գիտության փիլիսոփայության» հիմնահարցերով: