ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > Ցանկ > Գիտահետազոտական աշխատանք կատարելու հիմնական սկզբունքները

Գիտահետազոտական աշխատանք կատարելու հիմնական սկզբունքները

Հովհաննիսյան Գ., Գալստյան Ն., Սողոմոնյան Մ., Մալխասյան Մ.
Սույն աշխատանքում ներկայացվում են գիտահետազոտական աշխատանք կատարելու հիմնական սկզբունքները, որոնք կարող են օգտակար լինել ուսանողների և ասպիրանտների համար: