ՂԵՎՈՆԴ.ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

խմբ. Ս. Արևշատյան
Հեղինակը հարուստ փաստեր է հաղորդում 7-8-րդ դդ. Հայաստանի քաղաքական կյանքի ու տնտեսական ծանր վիճակի մասին: Կարևոր են Ղևոնդի հայտնած տեղեկությունները արաբական խալիֆաթի դեմ հայ ժողովրդի մղած պայքարի մասին: