Գեոդեզիա. Մաս II

Հ. Ա. Բաբայան, Պ. Ս. Էֆենդյան, Վ. Ա. Մեթանջյան
Այս ուսումնական ձեռնարկի II մասը նրա առաջին մասի օրգանական շարունակությունն է: Կազմված է ԵՊՀ աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի «Գեոդեզիա» առարկայի ուսումնական ծրագրին համապատասխան: Այն կարող է օգտակար լինել հանրապետության այլ ԲՈՒՀ-երում «Գեոդեզիա» առարկան ուսումնասիրող ուսանողներին: