ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ > Գարեգին Նժդեհ (փիլիսոփայական ճեպանկար)

Գարեգին Նժդեհ (փիլիսոփայական ճեպանկար)

Ս. Զաքարյան