Յիշի′ր պատերազմը

Նժդեհ Գ.
Բոստոնի «Հայրենիք» օրաթերթի 1930թ. մայիս, հունիս ամիսների համարներում հայտնաբերված Գարեգին Նժդեհի «Յիշի′ր պատերազմը» հոդվածաշարը գրքույկով հրատարակվում է առաջին անգամ. այն դուրս է մնացել ցայսօր հրատարակված Նժդեհի երկերի ժողովածուներից: