ԳԱՐԵԳԻՆ ՆԺԴԵՀ. Երկեր հատոր առաջին

Ավետիսյան Հ., Ղազախեցյան Վ. և այլք (խմբ.)
Գ. Նժդեհի «Երկեր»-ի առաջին հատորում ամփոփված են նրա գաղափարախոսական, հրապարակախոսական և իմաստասիրական բնույթի աշխատությունները և հոդվածները, որոնք ներկայացնում են Նժդեհ հայրենասերին, իմաստասերին ու հայ ժողովրդի ոգին արժևորողին: Հատորում մեկտեղված երկերն ունեն կարևոր արդիական և դաստիարակչական նշանակություն: Սույն հրատարակությունը հայ իրականության մեջ Գ. Նժդեհի երկերի մինչ այժմ եղած առավել ամբողջական ժողովածուն է: