ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ > Ինֆորմատիկա. Համակարգչային տեխնոլոգիաներ

Ինֆորմատիկա. Համակարգչային տեխնոլոգիաներ

Ա. Գալանտերյան, Ջ. Մնացականյան, Գ. Պողոսյան