Ինֆորմատիկա. Համակարգչային տեխնոլոգիաներ

Ա. Գալանտերյան, Ջ. Մնացականյան, Գ. Պողոսյան