ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ԼԵԶՈՒ ԵՎ ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ > ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ > Ֆրանսերեն-հայերեն հասարակական-քաղաքական բառարան

Ֆրանսերեն-հայերեն հասարակական-քաղաքական բառարան

Մ. Կարապետյան