Ֆինանսների վիճակագրություն

Մովսիսյան Մ.Է.
Ուսումնական ձեռնարկը կազմված է «Ֆինանսների վիճակագրություն» առարկայի ուսումնական ծրագրին համապատասխան: Այն ներկայացնում է «ֆինանսների վիճակագրության» ժամանակակից տեսության և գործնական կիրառության համառոտ և համակարգված շարադրանքը: Ձեռնարկը նախատեսվում է բուհերի տնտեսագիտական մասնագիտությունների ուսանողների, դասախոսների և վիճակագրության ոլորտի աշխատողների համար: