Ֆինանսական ռիսկերի կառավարման մեթոդներ

Էդմոնդ Վարդումյան
Ձեռնարկում ներկայացված են ֆինանսական ռիսկերի նկարագրությունը, ինչպես նաև այն գնահատելու և կառավարելու ժամանակակից մեթոդները: Ուսումնամեթոդական ձեռնարկը նախատեսված է մագիստրանտների համար: Այն կարող է օգտակար լինել նաև դասախոսների, ասպիրանտների, ինչպես նաև այն անձանց համար, ովքեր գործնականում զբաղվում են ռիսկերի կառավարմամբ։