Եղիշե Չարենց (ուսումնասիրություններ)

Ժենյա Քալանթարյան
Ժողովածուում ընդգրկված են տարիների ընթացքում հեղինակի գրած ուսումնասիրությունները, որոնք տարբեր կողմերից լուսաբանում են Եղիշե Ճարենցի ստեղծագուրծությունը և ավելի ամբողջական դարձնում նրա ընկալումը: Ավելի վաղ շրջանում գրված հոդվածները զգալիորեն լրամշակվել են: