ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ > ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ > Excel աղյուսակային խմբագրիչի կիրառումը գործնականում

Excel աղյուսակային խմբագրիչի կիրառումը գործնականում

Ս. Է. Կոսեմյան
Ներկայացված են Excel աղյուսակային խմբագրիչի հնարավորություններն ուսումնական, կիրառական, հաշվապահական խնդիրներ լուծելիս, ինչպես նաև տվյալների բազաների հետ աշխատելու կարգը: Աշխատանքը նախատեսված է բոլոր մասնագիտությունների ուսանողների համար: