ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > Ցանկ > Եվրոպական գործընթացների քաղաքական վերլուծություն

Եվրոպական գործընթացների քաղաքական վերլուծություն

Արուսյակ Ալեքսանյան
«Եվրոպական գործընթացների քաղաքական վերլուծություն» մագիստրոսական դասընթացի ծրագիրը մշակվել է Երևանի պետական համալսարանի եվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրոնի խորհրդի կողմից ներկայացված կրթական ծրագրերի պահանջներին համապատասխան: