ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ԼԵԶՈՒ ԵՎ ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ > ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ > Երկխոսության կարողությունների ձևավորման մեթոդիկա ֆրանսերենի նյութի հիման վրա

Երկխոսության կարողությունների ձևավորման մեթոդիկա ֆրանսերենի նյութի հիման վրա

Ա. Արշակյան