Երկիր մոլորակը և նրա աշխարհագրական թաղանթը

Հ. Կ. Գաբրիելյան