English for psychologists

Evinyan S., Temrezyan E., Abrahamyan S.
Ուսումնական ձեռնարկը նախատեսված է «Հոգեբանություն և մանկավարժություն» մասնագիտության ուսանողների համար: Այն կզարգացնի ոչ միայն անգլերենի իմացությունը, այլև կնպաստի մասնագիտական անգլերենով հաղորդակցվելու կարողությունների ձևավորմանն ու ամրապնդմանը: