English for Future Diplomats

Ա. Աբրահամյան, Ա. Մարտիրոսյան
Դասագիրքը նախատեսված է բուհերի միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետների համար: Այն կարող է հաջողությամբ օգտագործվել նաև քաղաքագիտական և հասարակագիտական ուղղվածություն ունեցող ֆակուլտետներում և անգլերեն ուսումնասիրողների լայն շրջանակների կողմից: