English for Art Students

Sonik Abrahamyan, Sergey Hovhannisyan
Ձեռնարկը նախատեսված է կիրառական արվեստի բաժնի ուսանողների և կերպարվեստով հետաքրքրվողների համար: Այն կզարգացնի ոչ միայն անգլերենի իմացությանը, այլև կնպաստի մասնագիտական անգլերենով հաղորդակցվելու կարողությունների ձևավորմանն ու ամրապնդմանը: