ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ՖԻԶԻԿԱ > Էլեկտրականություն և մագնիսականություն

Էլեկտրականություն և մագնիսականություն

Դավիթ Բաղդասարյան
Ձեռնարկը նախատեսված է ԵՊՀ ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետի ուսանողների համար և ընդգրկում է այդ դասընթացի ուսումնական ծրագրի բոլոր հարցերը: Ձեռնարկը կարող են օգտագործել ինչպես ԵՊՀ, այնպես էլ Հայաստանի պետական մանկավարժական համալսարանի ֆիզիկայի ֆակուլտետի ուսանողները: