Դուրյան. Երկեր

Դուրյան Պ.
Ժողովածուն ամփոփում է Պետրոս Դուրյանի գրական ժառանգությունը: Այն ընդգրկում է գրողի տաղերը, թատրերգությունները, հրապարակախոսությունը և նամակները: Ժողովածուի հիմքում ընկած է գրողի երկերի գիտական հրատարակությունը` բնագրային մասնակի ճշգրտումներով: