C++ լեզվի ինքնուսուցման համառոտ ձեռնարկ

Կ. Դարբինյան
Ձեռնարկում պարզ և համառոտ կերպով շարադրված է ծրագրավորման ներկայիս ամենատարածված լեզվի` C++-ի` օբյեկտներին կողմնորոշված մասը: Դիտարկված են C++-ի հիմնական հասկացությունները: Գրքույկը նախատեսված է այն ընթերցողների համար, ովքեր արդեն տիրապետում են ծրագրավորման C լեզվին և ցանկանում են յուրացնել C++-ով ծրագրավորման հիմունքները: