Ճանապարհ դեպի ներս

Հերման Հեսսե
Հրատարակվել է պետական աջակցությամբ: Թարգամնությունը գերչմաներենից, առաջաբանը և ծանոթագրությունները Աշոտ Ալեքսանյանի: Գրքում զետեղված են հեղինակի 1919-22 թթ․ գրած <<Դեմիան>>, <<Սիդհարթա>>, <<Քլինգզորի վերջին ամառը>> մանրավեպը և որպես վերջաբան ընտրված է <<Տերությունը>> պատմվածքը։ Այս տարիները շրջադարձային են Հ․Հեսսեի ողջ ստեղծագործական ուղու համար, քանզի այս պահից ի վեր գրողը ոտք է դնում Ֆրոյդի ու Յունգի հոգեվերլուծական մեթոդի գեղարվեստական կերպարանավորմանը՝ կյանքի կոչելով <<գիտակցության հոսքի>> չափորոշիչների վրա խարսխված նորագույն գրական ուղղությունը։